fbpx

POWRÓT DO SZKOŁY!

Taką mamy wyprawkę
płacisz tylko za oprawkę!

Przygotuj swoje dziecko do powrotu do szkoły z naszą ofertą specjalną! Kupując w naszym salonie oprawkę okularową dla dziecka w wieku szkolnym (do 18 lat), otrzymasz w prezencie parę wysokiej jakości soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną, które zostaną zmontowane w okularach!

To idealna okazja, by zadbać o wyraźne widzenie Twojego dziecka na nowy rok szkolny.

Oferta ważna od 4 do 30 września 2023. Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie.

Regulamin promocji „Taką mamy wyprawkę, płacisz tylko za oprawkę”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki promocji „Taką mamy wyprawkę, płacisz tylko za oprawkę” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest ITALOOPTICA Piotr Marcjanik, z siedzibą w Głownie 95-015, NIP: 7322166632, tel. 42 710 76 41, e-mail: kontakt@italooptica-glowno.pl (zwany dalej „Organizatorem”).

§2 Okres trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 4 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku, lub do wyczerpania zapasów.

§3 Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka do 18 roku życia i dokonuje zakupu okularów dla tego dziecka.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§4 Warunki Promocji

1. Promocja polega na tym, że kupując oprawę okularową (oprawki), osoba uprawniona do udziału w promocji ma możliwość uzyskania pary soczewek okularowych marki Jeleniogórskie Zakłady Optyczne o nazwie PRAKTIS SHMC w indeksie 1.50, w zakresie SPH +/-4,00 CYL +/- 2,00, dla dzieci do 18 roku życia za darmo. Soczewki te zostaną zamontowane w zakupionych oprawach.
2. W przypadku zakupu innego modelu soczewek okularowych, ich wartość zostanie pomniejszona o cenę soczewek promocyjnych.
3. Moce poza zakresowe mogą podlegać dodatkowej opłacie.
4. W ramach promocji nie ma możliwości montażu do opraw własnych.
5. Prawa do skorzystania z bezpłatnych soczewek nie można przenieść – muszą być one przepisane do konkretnej, zakupionej w trakcie trwania promocji w siedzibie Organizatora nowej pary opraw.
6. Dniem skorzystania z promocji jest dzień złożenia zamówienia na okulary, nie ich odbioru.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami czy ofertami specjalnymi.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować na adres e-mail: glowno@italooptica.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Organizatora.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Promocji.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora.

§8 Zgody i oświadczenia

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji: 4 września 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub anulowania Promocji w każdym czasie.

ITALOOPTICA Piotr Marcjanik
95-015 Głowno
NIP: 7322166632
tel. 42 710 76 41
e-mail: glowno@italooptica.pl